TRAZIS POSAO
Obrazovanje, prosveta/Vaspitač/ica
Vaspitač/ica - PPU PLAY
Radno mesto:Vaspitač/ica Poslodavac:PPU PLAY Lokacija:Beograd Stručna sprema:Visoka stručna sprema (VSS) VII/1 KategorijaObrazovanje, prosveta Rok konkursa:2023-11-30 Datum objave:2023-11-01 telefon: E-mail:info@vrticplay.rs Web adresa: Adresa:Ivankovačka 6, Beograd-Palilula Tekst oglasa:Adresa: Beograd-Palilula, Ul. Ivankovačka 6 Radno mesto: Vaspitač/ica Na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog duže od 60 dana Uslovi: Kandidat mora ispunjavati sledeće zakonom propisane uslove za zasnivanje radnog odnosa: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 i članom 141 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl.glasnik RS“ broj 88/17,27/18-drugi zakoni,10/19,6/20 i 129/21) i člana 39.Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl.glasnik RS“ broj 18/10,101/17,113/17-drugi zakoni,95/18-drugi zakon 10/19 i 129/219; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) da nije osuđivan van pravoznažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca ,kao i za krivična dela nasilje u porodici,oduzimanje maloletnog lica,zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili radoskrljenje ,za krivično delo primanja mita ili davanje mita,za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode ,protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom,bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju,i za koje nije, u skladu sa zakonom,utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) Zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad;potrebno dodatno iskustvo: poznavanje engleskog jezika. Ostalo:Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“ isključivo putem elektronske pošte na adresu : Kandidati treba da dostave: popunjen prijavni formular,preuzima se sa zvanične stranice Ministarstvo prosvete,nauke i tehnološkog razvoja(skeniran) ; biografiju;diplomu(skeniran original);licencu za rad u predškolskoj ustanovi ;uverenje o državljanstvu;uverenje da nije osuđivana od strane MUP-a;potvrdu o poznavanju engleskog jezika.Posebno lekarsko uverenje ,kao dokaz da lice ima psihičku,fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom izdato u zadnjih šest meseci ,dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Vrsta rada: Određeno Broj radnika: 1 Radno iskustvo: Više od 3 godine Obrazovanje: Vaspitanje i obrazovanje Rad na računaru: Obrada teksta – Word(Srednji) - Poželjno; Jezik: Engleski: Čitanje: Srednji(B1); Pisanje: Srednji(B1); Govor: Srednji(B1); - Poželjno Napomena:IZVOR NSZZS Radno iskustvo:
Kontaktirajte poslodavca
Pošalji e-mail
Kategorije
Administrativna zanimanja Bankarstvo Biotehnologija i farmacija Dizajn i umetnost Državna služba i uprava Ekonomija i finansije Građevina i arhitektura Grafika i izdavaštvo Instalacija, održavanje, popravke Inženjerstvo IT, računari, software Jezici i književnost Marketing, PR Mašinstvo Medicina i zdravstvo Mediji i kultura Menadžment, konsalting Nauka, istraživanje Obrazovanje, prosveta Osiguranje Poljoprivreda, šumarstvo Pravo Proizvodnja Psihologija Računovodstvo, revizija Rudarstvo i geologija Saobraćaj i transport Socijalne usluge, neprofitne organizacije Sport, rekreacija i briga o lepoti Tehnologija i metalurgija Telekomunikacije, elektrotehnika Trgovina, maloprodaja, veleprodaja Turizam, ugostiteljstvo, ishrana Usluge zaštite, policija Zanatske usluge, čišćenje

BLOG

Sajam zapošljavanja 23. novembra na Novom Beogradu

Kako početi posao samostalno u Srbiji

Dali su poslodavci u Srbiji obavezni na prijem radnika sa invaliditetom

Kako dobiti subvencije za samozapošljavanje u Srbiji

Mladenovc sajam zapošljavanja 10. novembra

8. novembra u Bačkoj Topoli sajam zapošljavanja

Sa koliko godina zaposleni ostvaruje pravo na starosnu penziju?

U Trsteniku 26. oktobra sajam zapošljavanja

Sta mislimo o sajtovima za zapošljavanje u Srbiji

POSAO DOBRE ZARADE- DISPEČER ZA AMERIKU

Sa koliko godina se ostvaruje pravo na starosnu penziju u Srbiji

Sajam zapošljavanja u Vršcu 25. oktobra

Kako poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu?

SAJAM ZAPOŠLjAVANjA U ŠAPCU- 6.OKTOBRA

U slučaju povrede na radu koja su prava radnika?

29. septembra u Vranju Sajam zapošljavanja

Koji uslovi treba da budu ispunjeni da osoba može da volontira

Koliko dugo može trajati probni rad.

Koliko po zakonu može da traje radno vreme

Dali je moguće da radnik dobije otkaz za vreme bolovanja

Osobe sa invaliditetom, i njihova prava za zapošljavanje u Srbiji

Šta treba da sadrži ugovor o radu

Kako bi lakše našao posao gde treba ostaviti svoje podatke

RZS: U Srbiji u drugom kvartalu 2023. zaposlenost veća 2,6% nego pre godinu dana

Koja su ti prava ukoliko si proglašen tehnolškim viskom.

Tehnološki višak sta je to?

U Srbiji je radna nedelja najduža u Evropi

Kako napisati e-mail za konkurisanje za radno mesto

Kako do zdravstvenog osiguranja u Srbiji ako neradite?

Ako si iz Srbije kako se zaposliti u Nemackoj

Kako do sezonskog posla

Šta je najvažnije kod traženja posla

Imam ideju za posao, kako doći do novca za pokretanje posla

Kako se treba pripremiti za sajam zapošljavanja

Ruma 9. juna Sajam zapošljavanja

Kako se treba obući za razgovor sa poslodavcem

Koja su deficitarna zanimanja u Srbiji

Pančevu 1. juna sajam zapošljavanja

Kako se ponašati u razgovoru sa poslodavcem

U Novom Bečeju sajam zapošljavanja

Dali se treba prijavljivati nacionalnoj službi za zapošljavanje

Šta je to sajam zapošljavanja

Sajam zapošljavanja na Zvezdari

Šta je važno kod odabira poslovnog prostora

Zrenjanin Sajam zapošljavanja

Kako napraviti poslovni plan

Kako se zaposliti u sopstvenom biznisu

U Sjenici 11. maja, Sajam zapošljavanja

Kakao najlakše naći posao

Niški Sajam zapošljavanja

Sajam zapošljavanja 8. maja u Bujanovcu

Grčka očajnički traži radnike za leto

Primer dobrog motivacionog pisma

Primer dobrog CV

Da li je motivaciono pismo obavezno za slanje

Šta je to motivaciono pismo

Šta je najvažnije za jedan CV

Kako napisati CV

Šta je to CV